Marxandatge HRS

Guitar Attack DVD By Mike Zagora

Guitar Attack és un complet DVD amb les millors tècniques, trucs, exercicis pràctics i lliçons de guitarra elèctrica impartides pel músic, professor i compositor Mike Zagora. Està dirigit principalment a guitarristes amb nivell mitjà / avançat que desitgin aprofundir i perfeccionar la seva tècnica.

Dirigit per Oscar Balaguer, amb Ángel Barrado com a tècnic de so i la col.laboració de Weissse Hügel i la seva magnífica guitarra Koralle. + info

El DVD conté:

 • Lliçó 1: Guitarra rítmica
 • Lliçó 2: pentatòniques
 • Lliçó 3: legato
 • Lliçó 4: Picking
 • Lliçó 5: Sweep picking
 • Lliçó 6: Tapping
 • Lliçó 7: Alteració de tècniques
 • Lliçó 8: Curiositats

Pots aconseguir el DVD a Heavy Rock School, demanant més informació per email o mitjançant el formulari de contacte .

Llibre "Armonía tonal, un enfoque moderno para guitarristas" per Alfonso del Corral

La present obra neix de la necessitat de resoldre els dubtes plantejats pels alumnes i sorgides al llarg de més de deu anys a les aules. Té com a objectiu sintetitzar i seqüenciar els conceptes apresos buscant l´equilibri entre el rigor de la documentació i la flexibilitat del dia a dia del músic

Tot i abordar múltiples qüestions imprescindibles per iniciar-se en l´estudi de l´harmonia, el llibre no pretén ser un compendi de tot, sinó només d´allò que l´autor considera més important. Per això, el contingut s´ha de complementar amb altres llibres que es poden trobar a la bibliografia on es proposen multitud d´exercicis pràctics.

El contingut del llibre és, exceptuant algunes aplicacions i comentaris específics per a guitarristes, purament teòric, pel que pot ser útil per a qualsevol instrumentista.

Pots trobar més informació sobre el llibre i el seu autor al seu blog

Índex:

 • CAPÍTULO 1: Teoría del lenguaje musical
 • CAPÍTULO 2: Formación de acordes
 • CAPÍTULO 3: El contexto mayor
 • CAPÍTULO 4: El contexto menor
 • CAPÍTULO 5: La escala pentatónica
 • CAPÍTULO 6: Escalas simétricas

Pots aconseguir el llibre a Heavy Rock School, demanant més informació per email o mitjançant el formulari de contacte .2023 @ www.heavyrockschool.com