NORMATIVA

 • Està rigorosament prohibit fumar en totes les instal·lacions
 • Mantenir les instal·lacions netes dependrà de tots, per tant s`ha de fer un correcte ús de les papereres i respectar l`ordre dels espais comuns
 • La Direcció es reserva el dret d`efectuar canvis de professor, d`horari o d`aula pel bon funcionament del curs
 • Tanmateix, per poder adequar l`aprofitament del curs de l`alumne, la Direcció es reserva el dret d`aconsellar el canvi de classe o de nivell escollit
 • Es demana un comportament cívic als espais tant per part de l`alumnat com del visitant
 • La pèrdua de respecte vers qualsevol persona així com una dinàmica de funcionament personal incompatible amb la de l`escola pot comportar l`expulsió de l`alumne
 • No està permès l`accés a les aules de familiars, amics o persones alienes mentre hi hagi una activitat sense una raó justificada
 • No està permès l`accés a l`escola amb animals de companyia per motius de seguretat i higiene

Assistència

 • Es prega puntualitat per assistir a les classes
 • Si un alumne de classe individual arribés 20 minuts tard sense avís previ, es donarà per perduda la classe
 • La classe en la qual un alumne no hagi assistit no es recuperarà en cap cas
 • Per absència o malaltia del professor/a les classes es recuperaran segons disponibilitat tant del professor com de l`alumne, o es proporcionarà un substitut

Quotes

 • Les quotes poden abonar-se mensualment en efectiu, mitjançant domiciliació bancària o per transferència
 • El pagament es farà per avançat, entre el dia 1 i 5 de cada mes
 • Les quotes són iguals cada mes ja sigui un mes de 3, 4 o 5 setmanes, vacances de nadal o setmana santa (a final de temporada són 39-40 classes)
 • La falta d`assistència a classe no allibera del pagament de les mensualitats si no s`ha notificat previament la baixa de l`alumne


2023 @ www.heavyrockschool.com