CONDICIONS GENERALS D ÚS

A l`efecte del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, d`ara endavant LSSI, i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal el propietari del domini referenciat, l`informa que la pàgina web http://www.heavyrockschool.com pertany a Miquel Zaragozà Rodriguez amb NIF 47102251-e (col·lectivament, "Rock School Barcelona") i que la finalitat de la mateixa és publicitària i informativa, així mateix, s`ofereix la possibilitat de contactar o sol.licitar informació més detallada dels serveis de l`empresa. Les dades personals que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers degudament inscrits en l`AEPD a titularitat de Rock School Barcelona amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud de reserva i / o informació, així com per mantenir informat de futures promocions, notícies i novetats relacionades amb la activitats que oferim via correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, excepte oposició expressa per part seva. Rock School Barcelona es compromet a no cedir ni utilitzar aquestes dades més que per als fins per als quals han estat recollides.

Així mateix, en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d`11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l`usuari del web http://www.heavyrockschool.com en facilitar voluntàriament les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis d`entrada disposats a aquest efecte a la web, autoritza de manera expressa a que les seves dades puguin ser utilitzades en l`enviament de comunicacions comercials i ofertes publicitàries per e-mail, fax o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur.

Si s`oposa a rebre comunicacions comercials escrivim a l`adreça de correu electrònic: info@rockschoolbarcelona.com indicant "Baixa Publicitat" en l`assumpte. El consentiment s`entendrà prestat en tant no ens comuniqui expressament la revocació del mateix a algun dels tractaments indicats anteriorment.

L`usuari de la web serà l`únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant Rock School Barcelona de bona fe com a mer prestador del servei. En cas d`haver facilitat dades falses o de terceres persones sense intervenir el seu consentiment per a això, Rock School Barcelona es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars dels mateixos.

Rock School Barcelona es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptarà totes les mesures d`índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, atès l`estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l`accés no autoritzat a les dades personals.

L`usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d`accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L`exercici d`aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari mitjançant comunicació a través del correu electrònic: info@rockschoolbarcelona.com També poden exercitar aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que pot consultar a www.agpd.es

Es poden posar en contacte amb el propietari de la pàgina en la següent adreça: Carrer Irlanda, nº27 (08030 Barcelona) Telf: 660.616.775 - Correu electrònic: info@rockschoolbarcelona.com2024 @ www.heavyrockschool.com