Classes d´harmonia moderna

A Heavy Rock School a més a més de poder aprendre a tocar la música que més t´agrada amb el teu instrument preferit, pots aprendre la teoria musical més avançada en les nostres classes d´ harmonia moderna. Amb elles aconseguiràs treure més partit encara al teu instrument i ampliaràs fins límits insospitats la teva capacitat creativa per compondre les teves pròpies cançons.

Durant el curs s´aprendran el que són els intèrvals, i seran treballats a fons per tal de localitzar d´una manera ràpida i senzilla totes les tensions que ens podem trobar en els acords. Així mateix es treballarà en profunditat totes les combinacions existents d´acords, tant tríades com quatríades i acords amb tensions, sense oblidar-nos de les seves inversions. D´aquesta manera podem veure els acords que sempre hem utilitzat d´una manera diferent i el que és més important, podrem ampliar els nostres recursos, per a que pogueu disposar de nombrosos variants en les vostres futures composicions. També s´analitzaran les principals escales: Jònica o major, eòlica o menor, menor harmònica i menor melòdica, sense oblidar-nos dels modes restants. S´estudiarà la tonalitat, les línies i conducció de veus per a analitzar tot tipus de cançons i finalment es practicarà amb tot el que s hagi après dins de diferents contextos musicals. Amb tot això aconseguiràs aprendre de forma pràctica i senzilla la complexitat de la teoria musical.

Les classes d´harmonia moderna es realitzen en grups de quatre a deu alumnes aproximadament i en elles es treballen tots els conceptes de la teoria moderna recolzats amb centenars d´exercicis pràctics perquè es treballin tant a casa com a classe. Tot el contingut d´harmonia moderna s´ensenya amb els nostres propis llibres HRS harmonia 1, 2 i 3 amb explicacions detallades de cada exercici amb totes les fórmules musicals que contenen aquestes classes.

PENTAGRAMA, CLAUS, LÍNIES ADDICIONALS • ALTERACIONS, ESCALES MAJORS I MENORS · ARMADURES · RECONEIXEMENT DELS INTÈRVALS · INVERSIONS DELS INTÈRVALS · CONSTRUCCIÓ D´ACORDS TRIADES · CONSTRUCCIÓ D´ACORDS QUATRIADES · INVERSIONS D´ACORDS· DISPOSICIÓ DELS ACORDS · NOTES QUE NO SÓN DE L´ACORD - TENSIÓ · ESCALES, MODES · TONALITAT, MODALITAT I FUNCIONS TONALS · HARMONIA DIATÒNICA · TENDÈNCIES D´ESCALA · PRINCIPI DE CONDUCCIÓ DE VEUS · MOVIMENT DE FONAMENTALS · REHARMONITZACIÓ DIATÒNICA · V7 (sus4) · CADÈNCIES

Preus d´harmonia moderna
en funció del temps setmanal de cada classe

  • 60m : 60€ / mes

Per nomès 155€ / mes
pots combinar harmonia moderna amb :

  • Classes d´un instrument de 60m: guitarra elèctrica, baix elèctric, batería, cant modern


2024 @ www.heavyrockschool.com